TOPO Baltics Light

  • Tūristi, velobraucēji un ceļotāji, esiet gatavi doties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ceļos, izmantojot šo unikālo kartogrāfijas produktu ar maršrutācijas funkciju, kas veidots, balstoties uz entuziastu veidoto OpenStreetMap (OSM) datu bāzi!
  • Ataino vairāk kā 200`000 km garu, maršutējamu tīklu, ieskaitot ceļus, celiņus un takas, kas paredzētas tūrisma aktivitātēm; vairāk par 60`000 km ir tieši celiņi un takas, piedāvājot maršrutu izveidi tieši velobraucieniem un pārgājieniem.
  • Iekļautas hidrogrāfijas funkcijas, ieskaitot vietu nosaukumus, cilvēku veidotas vietas, dabas objektus, zemes izmantošanas apgabalus, internacionālās robežas un vēl vairāk.
  • Uzrāda augstuma virs jūras līmeņa kontūras un digitālu reljefa modeli (DEM) plānotā maršruta priekšskatījumam, izmantojot mūsu bezmaksas datorprogrammu BaseCamp™.

 

Pārklājums

Iekļauj pilnu topogrāfisko pārklājumu visai Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teritorijai. Papildus iekļauts Kaļiningradas apgabals (Krievija).

OpenStreetMap noteikumi un nosacījumi: dažos no Garmin produktiem ir iekļauti OpenStreetMap karšu dati. Garmin OpenStreetMap dati nav ietverti Gala Lietotāja Licences Nolīguma (EULA) nosacījumos, bet attiecas uz noteikumiem un nosacījumiem, kas uzrādīti šeit tālāk. OpenStreetMap autortiesības pieder OpenStreetMap veidotājiem un attiecas uz Open Database licenci. Jebkādas tiesības uz individuālu saturu OpenStreetMap datos ir licencētas ar Database Contents License licenci.

Garantijas neesamība: Garmin OpenStreetMap produkti tiek piedāvāti, "kādi tie ir": jūs piekrītat tos izmantot uz savu risku. Garmin un tā licencētāji, ieskaitot licencētājus, servisa nodrošinātājus, partnerus un piegādātājus un ar Garmin saistītos uzņēmumus un to licencētājus, nekādā veidā nepiedāvā nekādas garantijas un reprezentācijas par OpenStreetMaps produktu kvalitāti, precizitāti un pielietojuma iespējamību. Garmin OpenStreetMaps produkti ir paredzēti tikai kā papildus palīgrīks ceļošanai; tam nevajadzētu tikt izmantotam mērķim, kurā ir nepieciešama precīza virziena, attāluma, atrašanās vietas vai topogrāfijas noteikšana. Garmin negarantē par OpenStreetMap produktos esošo karšu datu precizitāti vai pabeigtību.

Наверх