LMT / LM / LT / LMT-S / LMT-D

Informācija par karšu un satiksmes datu BEZMAKSAS atjauninājumiem

 

LM, LMT un LMT-S ir speciāli līdzekļi noteiktiem Drive, nüvi, zūmo, dēzl un Camper modeļiem. Šie līdzekļi ir gatavi lietošanai, par tiem nav jāmaksā abonēšanas maksa, to atjauninājumi ir pieejami bez maksas, un 

šo līdzekļu darbības laiks ir neierobežots. Satiksmes dati tiek regulāri atjaunināti. Līdz četrām reizēm gadā var lejupielādēt atjauninātas kartes. Tas ir svarīgi, lai vienmēr izmantotu jaunākās kartes, uzzinātu par jaunākajiem interesējošajiem punktiem un saņemtu jaunāko navigācijas informāciju.

Garmin Express - karšu atjauninājumi

 

 

GARMIN SATIKSMES INFORMĀCIJA

 

GARMIN DIGITAL TRAFFIC NO DAB RADIO 

Pārklājums pasaulē.

LMT-D (MT-D) ierīces. Satiksmes informācijas atjaunojumi katru minūti no digitālā radio, lai jūsu būtu informērts par sastrēgumiem uz ceļiem. Savlaicīga informācija par izvairīšanās iespējām no sastrēgumiem, avārijas vietām un citiem aizkavēšanās faktoriem. Noderīga un viegli izmantojama funkcija.

 

GARMIN LIVE TRAFFIC NO VIEDTĀLRUŅA3

Pārklājums pasaulē.

LMT-S (MT-S) ierīces. Ar uzlabotu satiksmes pārklājumu lauku ceļos unšosejās un satiksmes informācijas atjaunošanos reizi minūtē, jūs varat paļauties uz Garmin Traffic Live sistēmu braucieniem bez uztraukumiem, lai kurp jūs dotos*.

 

GARMIN TRAFFIC NO FM

Pārklājums pasaulē.

LMT (MT) ierīces. Satiksmes informācijas brīdinājumi RDS-TMC sistēmā stradā tradicionālajā analogajā FM radio sistēmā, lai informētu jūs par iespējamo aizkavēšanos un apbraukšanas iespējām, pirms esat nonācijs sastrēgumā. Vien ano visizplatītākajām pieejamajām satiksmes informācijas sistēmām.

 

*Pārklājums ārpus TMC darbības zonām, pateicoties uzlabotai Lokāciju Atsauču tehnoloģijai un TPEG.

 

¹Iegādājoties nüMaps Lifetime abonementu (pārdod atsevišķi vai kopā ar noteiktiem GPS modeļiem), jūs saņemsiet līdz četriem kartes datu atjauninājumiem gadā, tiklīdz atjauninājumi būs publicēti Garmin tīmekļa vietnē, vienam savietojamam Garmin produktam līdz attiecīgā produkta nokalpošanas brīdim vai līdz brīdim, kad trešās puses piegādātājs Garmin vairs nenodrošina kartes datus, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks. Produkta kalpošanas laiks ir laika posms, kad: a) produkta atmiņas ietilpība ir pietiekama un citas tehniskās iespējas ir nodrošinātas, lai varētu izmantot kartes datus, un b) produktu var izmantot paredzētajam nolūkam, neveicot būtiskus uzlabojumus. Tiek uzskatīts, ka ierīce nedarbojas un ka tās kalpošanas laiks ir beidzies, ja 24 mēnešus vai ilgāk nav lejupielādēti attiecīgā produkta atjauninājumi. Ja nav norādīts citādi, jūs saņemsiet to ģeogrāfisko karšu datu atjauninājumus, kas bija sākotnēji iekļauti attiecīgajā Garmin produktā. Dažos gadījumos jūsu Garmin produkta atmiņā var nepietikt vietas, lai ielādētu kartes datu atjauninājumu; tādā gadījumā: a) izvēlieties atjaunināt mazāk kartes datu, vai b) atsevišķi iegādājieties microSD™/SD™ karti (tādu, kas ir savietojama ar jūsu Garmin produktu) un ielādējiet visus kartes datu atjaunojumus vai to daļu šajā kartē un ievietojiet karti attiecīgā Garmin produkta microSD/SD kartes spraugā. Ja jūsu produkta atmiņu nevar palielināt, kā minēts iepriekš tekstā, Garmin var uzskatīt, ka attiecīgā produkta kalpošanas laiks ir beidzies. Jebkāda šā līguma vai abonēšanas noteikumu pārkāpuma gadījumā Garmin var jebkurā laikā pārtraukt nüMaps Lifetime abonementu. nüMaps Lifetime abonementu nedrīkst attiecināt uz citu Garmin produktu.

²BEZMAKSAS Lifetime satiksmes datu atjauninājumus nedrīkst nodot citai personai vai attiecināt uz citu Garmin produktu. Lifetime satiksmes datu atjauninājumi tiek nodrošināti līdz attiecīgā Garmin satiksmes uztvērēja nokalpošanas brīdim (komplektā ar savietojamu Garmin GPS) vai līdz brīdim, kad trešās puses piegādātājs Garmin vairs nenodrošina satiksmes datus, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks. Satiksmes uztvērēja kalpošanas laiks ir laika posms, kad: a) produkta tehniskās iespējas ir nodrošinātas, lai varētu izmantot aktuālos satiksmes datus, un b) produktu var izmantot paredzētajam nolūkam, neveicot būtiskus uzlabojumus. Satiksmes dati nav pieejami par visām teritorijām. Skatīt teritorijas, par kurām ir pieejami satiksmes dati.

3Tiek attiecināti lietotāja datu plāna tarifi (ja tādi pastāv). Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu papildus informāciju par pakalpojumu plānu un viesabonēšanas tarifiem. Var būt nepieciešama abonēšana. Niepieciešams atsevišķi iegādājams, saderīgs viedtālrunis.

Наверх