Garantijas serviss

Par servisa un garantijas jautājumiem lūdzam griezties Garmin salonveikalā T/C Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Rīga. Darba laiks: 10:00-21:00. Telefons: 67631612. Epasts: veikals@garminshop.lv

Garmin produktiem, kas nav tieši saistīti ar aviāciju, ir noteikta divu gadu garantija, sākot ar iegādes datumu, un šī garantija attiecas uz materiālu vai darba defektiem. Minētā garantijas perioda laikā Garmin pēc savas izvēles salabo vai nomaina bojātās detaļas. Detaļas salabo vai nomaina bez maksas, bet transporta izdevumus sedz klients. Šī garantija neattiecas uz: i) vizuāliem defektiem, piemēram, švīkām, plaisām un iedobumiem; ii) lietojamām daļām, piemēram, baterijām, izņemot gadījumus, kad produkts ir bojāts materiālu vai darba defekta rezultātā; iii) defektiem, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas, ūdens, plūdu, uguns vai citu dabas vai ārēju apstākļu ietekmes rezultātā; iv) defektiem, kas radušies pēc apkopes servisā, kas nav Garmin pilnvarots pārstāvis, vai v) defektiem, kas radušies, pārtaisot vai labojot produktu bez Garmin rakstiskas atļaujas. Turklāt Garmin ir tiesības atcelt garantiju produktiem vai pakalpojumiem, kas iegādāti un/vai izmantoti pretrunā kādas valsts tiesību aktiem.

Garmin navigācijas ierīces drīkst izmantot tikai kā palīglīdzekli ceļojumos, un tās nedrīkst izmantot citos nolūkos, kad ir svarīgi precīzi izmērīt ceļa garumu, attālumu vai noteikt atrašanās vietu, kā arī topogrāfijas nolūkos. Garmin negarantē kartes datu precizitāti vai pilnīgumu.
Remontam ir noteikta 90 dienu garantija. Ja izstrādājumu nodot remontā sākotnējā garantijas termiņā, jaunā garantija ir spēkā 90 dienas vai līdz sākotnējās viena gada garantijas termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks.
ŠEIT IETVERTĀS GARANTIJAS UN LĪDZEKĻI IR EKSKLUZĪVI UN AIZSTĀJ JEBKĀDAS CITAS GARANTIJAS – SKAIDRI NOTEIKTAS, IZRIETOŠAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAS –, TOSTARP JEBKĀDU ATBILDĪBU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KAS NOTEIKTS AR LIKUMU VAI CITĀDI. ŠĪ GARANTIJA DOD ĪPAŠAS TIESĪBAS, KAS DAŽĀDĀS VALSTĪS VAR ATŠĶIRTIES.

GARMIN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, TĪŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES LIETOŠANAS, NEPAREIZAS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS LIETOT ŠO PRODUKTU REZULTĀTĀ VAI PRODUKTA DEFEKTU DĒĻ. DAŽĀS VALSTĪS IR AIZLIEGTS NO GARANTIJAS IZSLĒGT NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS BOJĀJUMUS, UN TĀPĒC, IESPĒJAMS, ŠIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS NEATTIECAS.
Garmin ir ekskluzīvas tiesības pēc saviem ieskatiem labot vai apmanīt (ar jaunu vai pilnīgi pārbaudītu produktu) ierīci vai programmatūru vai piedāvāt atmaksāt pircējam pilnu pirkuma cenu. GARANTIJA NEIETVER NEKĀDAS PAPILDU KOMPENSĀCIJAS.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, sazinieties ar vietējo Garmin pilnvaroto izplatītāju vai zvaniet uz Garmin Klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu norādījumus par ierīces nosūtīšanu garantijas remontam un īpašu izsekošanas numuru. Droši iesaiņojiet ierīci un pievienojiet attiecīgā pirkuma čeka kopiju, kas ir nepieciešama garantijas remonta saņemšanai. Iepakojuma ārpusē skaidri uzrakstiet izsekošanas numuru un nosūtiet ierīci uz Garmin apkopes centru kā iepriekš apmaksātu pasta sūtījumu.

 

Eholotu / Jūras navigācijas garantija

Наверх