Skriešanas dinamikas dati

Jūs varat izmantot savu saderīgo Garmin ierīci, kas ir sapārota ar HRM-Run vai HRM-Tri aksesuāru, lai piekļūtu reālā laika informācijai par jūsu skriešanas formu. To, vai jūsu ierīce ir saderīga ar skriešanas dinamikas datiem, jūs varat uzzināt, aplūkojot savas ierīces lietošanas pamācību vai uzmeklējot savas ierīces aprakstu www.garminshop.lv mājas lapā.

HRM-Run un HRM-Tri pulsometru modulī ir iebūvēts akselerometrs, kas izmēra jūsu torsa kustības, lai aprēķinātu sešus skriešanas mērījumus.

Kadence (cadence): kadence ir soļu skaits minūtē. Tā uzrāda kopējo soļu skaitu (apvienojot labās un kreisās kājas soļus).

Vertikālā oscilēšana (vertical oscillation): vertikālā oscilēšana ir jūsu atlēciens skriešanas laikā. Tā uzrāda jūsu torsa vertikālo kustību, mērot to centimetros katrā solī.

Pieskāriena laiks zemei (ground contact time): pieskāriena laiks zemei ir laika ilgums katram solim, ko pavadāt pieskārienā pie zemes. Tas tiek mērīts milisekundēs.

Piezīme: pieskāriena laiks zemei nav pieejams pastaigas laikā.

Pieskāriena laika zemei balanss (ground contact time balance): pieskāriena laika zemei balanss uzrāda labās/kreisās pēdas balansu pieskāriena zemei laikā, kamēr skrienat. Tas uzrādās procentos. Piemēram: 53,2 ar bultiņu norādot pa labi vai kreisi.

Soļa garums (stride lenght): soļa garums ir jūsu soļa garums no viena soļa pieskāriena zemei līdz otram. Tas tiek aprēķināts metros.

Vertikālā attiecība (vertical ratio): vertikālā attiecība ir vertikālās oscilēšanas attiecība pret soļa garumu. Tā uzrādās procentos. Zemāks skaitlis parasti norāda uz labāku skriešanas formu.

Lai uzzinātu, kā izmantot un iestatīt šo funkciju jūsu saderīgajā ierīcē, lūdzu, aplūkojiet savas ierīces lietošanas pamācību.